Legea nr. 448/2006

Parlamentul României

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ultimul amendament în 22 februarie 2019.

CAPITOLUL I Dispoziții generale, definiții și principii.

CAPITOLUL II Drepturile persoanelor cu handicap

CAPITOLUL III Servicii și prestații sociale

CAPITOLUL IV Accesibilitate

CAPITOLUL V Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă

CAPITOLUL VI  Încadrarea în grad de handicap

CAPITOLUL VII Parteneriate

CAPITOLUL VIII Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap

CAPITOLUL IX Răspunderea juridică

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Lasă un răspuns