Despre noi

Suntem un număr restrâns de persoane cu dizabilități, constituite într-un grup ambițios, având ca scop principal creare și dezvoltarea unei platforme online în mediul virtual, ce se dorește a veni în întâmpinarea nevoii de o cât mai bună informare a persoanelor dizabilități și nu numai, prin punerea la dispoziție a unui volum căt mai mare de informații, prin simplitate acuratețe și profesionalism. Persoanele cu dizabilități se numără printre cele mai marginalizate grupuri din lume. Din acest motiv au rezultate ce reiese a fi mai slabe în materie de sănătate, realizări mai scăzute ale educației, mai puțină participare economică și rate mai ridicate de sărăcie decât persoanele fără dizabilitate. În prezent, dizabilitatea este o problemă legată de drepturile omului. Oamenii sunt dezavantajați de societate, nu numai de corpurile lor. Aceste bariere pot fi depășite dacă guvernele, organizațiile ne guvernamentale, profesioniștii și persoanele cu dizabilități și familiile lor colaborează in vederea învingerii acestor bariere.

Din pricina acestor ne funcționalități, am dezvoltat aspirația care ne motivează spre o societate incluzivă în care persoanele cu dizabilități sunt respectate și motivate să-și dezvolte potențialul personal și colectiv spre a duce o viață de calitate. Toate acestea au condus la realizarea acestei platforme online. România are un număr de aproximativ 700 000 de persoane care au o dizabilitate. Cu toate acestea, mulți se confruntă cu obstacole semnificative atunci când vine vorba de lucru, de studiu, de sport, de a-și exercita dreptul la vot, de a se distra și de a participa pur și simplu la activitățile de zi cu zi. Aceste carențe sunt din păcate resimțite destul de intens în Romania din partea sistemului de Stat care ar trebui să vegheze ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la un tratament just în toate domeniile vieții publice și private. De asemenea legea nu ar trebui să facă discriminarea în materie de oportunități egale, de promovare a drepturilor egale și de acces egal pentru persoanele cu dizabilități ca cetățeni români și de asemenea ca și cetățeni europeni.

Misiunea noastra

Toate Persoanele cu dizabilități trebuie să fie implicate în mod egal în TOATE aspectele vieții sociale, economice, politice, religioase și culturale.

Valorificarea puterii colective de a unii oamenii cu dizabilități, pentru a modela societatea într-o comunitate în care toată lumea este egală și nimeni nu are dreptul de al îngrădii sau discrimina pe aproapele sau sub nici o formă.

Constituirea unei vocii activiste unitare pentru persoanele cu dizabilități atât în inițiativele legislative naționale cât și în demersuri practice în soluționarea acestora.

Accesibilitatea este componenta principală care stă la baza în lupta împotriva discriminării.

Ai vreo intrebare?
Contactează-ne!